AL·LEGACIONS DE LA TAULA PER L’AIGUA PÚBLICA DE RIELLS I VIABREA AL REGLAMENT APROVAT INICIALMENT PER L’EQUIP DE GOVERN EN PLE DEL 7 DE MARÇ DE 2022EN TRÀMIT LA NOVA TARIFA D’AIGUA DE RIELLS I VIABREA, EL REGLAMENT I UN PLA DIRECTOR

En el Ple del passat 7 de març l’equip de govern va aprovar per majoria de 6 vots seus i 4 abstencions de PSC i JUNTS una proposta de tarifa presentada per l’empresa AAT SL pel 2022, un nou Reglament del servei i un nou Pla Director.

 

Recàrrecs que cobra AAT per impagaments en les factures

L’empresa AAT SL cobra uns recàrrecs per impagament puntual de la factura, amb un import igual tant si la factura està domiciliada com si no quan si no està domiciliada no pot tenir despesa bancària.

 

A més ara sembla que figura aquest recàrrec en el marge esquerra de les factures però no fa massa temps no figurava enlloc, malgrat aparèixer sumat en el total, cosa que Aigua ésVida per tota la Tordera ja va denunciar públicament en diverses ocasions.

 

Vols contactar amb nosaltres?

Ens pots enviar un correu a: taula@aiguapublicaderiells.org o un WhatsApp al 675 520 857
Translate the content