Recàrrecs que cobra AAT per impagaments en les factures

L’empresa AAT SL cobra uns recàrrecs per impagament puntual de la factura, amb un import igual tant si la factura està domiciliada com si no quan si no està domiciliada no pot tenir despesa bancària.

 

A més ara sembla que figura aquest recàrrec en el marge esquerra de les factures però no fa massa temps no figurava enlloc, malgrat aparèixer sumat en el total, cosa que Aigua ésVida per tota la Tordera ja va denunciar públicament en diverses ocasions.

 


edit

Vols contactar amb nosaltres?

Ens pots enviar un correu a: taula@aiguapublicaderiells.org o un WhatsApp al 657614286
Translate the content