AL·LEGACIONS DE LA TAULA PER L’AIGUA PÚBLICA DE RIELLS I VIABREA AL REGLAMENT APROVAT INICIALMENT PER L’EQUIP DE GOVERN EN PLE DEL 7 DE MARÇ DE 2022EN TRÀMIT LA NOVA TARIFA D’AIGUA DE RIELLS I VIABREA, EL REGLAMENT I UN PLA DIRECTOR

En el Ple del passat 7 de març l’equip de govern va aprovar per majoria de 6 vots seus i 4 abstencions de PSC i JUNTS una proposta de tarifa presentada per l’empresa AAT SL pel 2022, un nou Reglament del servei i un nou Pla Director.

 


edit

Vols contactar amb nosaltres?

Ens pots enviar un correu a: taula@aiguapublicaderiells.org o un WhatsApp al 657614286
Translate the content