COMISSIÓ D’ESTUDI DE RiV PER L’ESTABLIMENT DEL SERVEI PASSADA PER AIGUA


L’equip de govern municipal deu tenir molta por de perdre la seva majoria actual i prem l’accelerador per decidir, no només l’establiment del servei sense una liquidació com cal sinó “decretar” que la forma de gestió futura sigui una empresa mixta.


Diem “decretar” perquè a base de fets consumats com les aprovacions de Reglament, Tarifa i Pla Director i la contractació de tècnics externs que avalin la seva proposta amb diners públics ha bastit un pla per poder decidir el que vol abans de la propera fi del seu mandat.

El passat dimecres 25 es va realitzar una primera reunió de la Comissió d’Estudi aprovada en el ple municipal de desembre. L’objectiu de la Comissió hauria de ser estudiar a fons la realitat del servei, preparar una liquidació per municipalitzar els actius i proposar una forma de gestió futura després d’analitzar totes les possibles formes i les possibilitats de superar els possibles obstacles de cada opció.

El document aportat pels tècnics contractats no aporta una liquidació del servei amb tots els conceptes que en podrien formar part, ni explica cap altra opció que l’empresa mixta que vol l’equip de govern. Es vol acordar indemnitzar a l’empresa AAT SL amb 239.574,74 € sense tenir en compte conceptes que hem anat desgranant repetidament i alguns dels quals s’apunten en la nostra instància i en l’informe de l’AMAP que ha presentat l’AaVv Aigua és Vida per tot Riells i Viabrea a l’ajuntament. Si es tenen en compte tots els conceptes esmentats la liquidació podria ser 0 € o favorable a l’ajuntament i per tant a la ciutadania.

Una indemnització a AAT SL pesarà sobre la futura forma de gestió de forma important.

Casos com el d’AGISSA a Girona han demostrat que les empreses mixtes són una bona forma d’enriquiment dels socis privats i l’aportació de diners per part dels usuaris i l’administració. I, quan l’onada de remunicipalitzacions avança imparable, l’equip de govern municipal de Riells i Viabrea no vol ni sentir a parlar d’estudiar les possibilitats de gestió no mercantilitzada de l’aigua.

Si no ho aturen les opinions dels veïns, la propera setmana l’equip de govern vol que es voti el seu document, comptant amb la majoria de vots de la Comissió, i així poder aprovar el que calgui abans d’acabar el seu mandat properament.

Una part del document es dedica a explicar que l’equip de govern pot acordar el que vulgui perquè per això governa legalment. No sempre legalitat i legitimitat van de la mà. I a més, potser no és del tot legal fer les coses com les està fent l’equip de govern en aquest tema de l’aigua.

Cal tenir en compte, a més, que l’equip de govern té majoria de membres del Ple però no té la majoria de vots emesos per la ciutadania en les passades eleccions i és la única força política que no va voler donar suport a la Taula per l’Aigua Pública de Riells i Viabrea.

Posem aquí enllaços d’interès a les instàncies presentades per la Taula per l’Aigua Pública de Riells i Viabrea, l’Associació de Veïns Aigua és Vida per tot Riells i Viabrea i la cooperativa Serveis Cooperatius Riells i Viabrea Sccl.

També l’informe de l’AMAP sobre el document aportat per l’equip de govern a la Comissió.

Instància de la TAP de data 26 gener

Instància de l’AaVv Aigua és Vida per tot Riells i Viabrea de data 27 gener 

Informe de l’AMAP de 25 gener aportat a l’ajuntament en data 27 gener 

Instancia de Serveis Cooperatius Riells i Viabrea Sccl de data 28 gener 

Animem a les persones de Riells i Viabrea que no vulguin una gestió mercantilitzada de l’aigua del municipi a difondre aquesta informació i si és possible adreçar instàncies a l’ajuntament sol·licitant que no es voti res a la Comissió d’Estudi sense debatre suficientment totes les possibles formes de gestió futura i es faci una liquidació tenint en compte tots els conceptes esmentats repetidament per l’AaVv Veïns Aigua és Vida per tot Riells i Viabrea, per la TAP i també per l’AMAP. Si es vol enviar e-mail, es pot enviar a l’adreça de contacte del web municipal administracio@riellsiviabrea.cat posant en còpia, si sembla bé, a la Taula per l’Aigua Pública RiV per tenir idea dels que s’enviïn, amb l’adreça taula@aiguapublicaderiells.org

Seguirem, fins el darrer moment i amb tots els mitjans al nostre abast, intentant aturar el despropòsit plantejat per l’equip de govern municipal en aquesta Comissió d’Estudi.edit

Vols contactar amb nosaltres?

Ens pots enviar un correu a: taula@aiguapublicaderiells.org o un WhatsApp al 657614286
Translate the content