DAVANT EL TARANNÀ DE L’EQUIP DE GOVERN DE RiV AMB L’AIGUA (VÈNCER SENSE CONVÈNCER) PROPOSEM UNA CONSULTA PÚBLICA


L’equip de govern municipal de Riells i Viabrea està de celebració després que el Departament de Territori hagi desestimat el Recurs d’Alçada de la Taula per l’Aigua Pública de RiV sobre la Tarifa aprovada pel Ple de data 7 de març de 2022.


És una nova victòria d’acord amb el seu tarannà: vèncer sense convèncer. No cal donar resposta clara i concreta sobre els motius plantejats per la TAP per oposar-se a l’expedient de tarifa. Només importa que la tramitació ha resultat avalada per la Comissió de Preus i ara també amb el refús del Recurs d’Alçada.
 
La Resolució del Recurs tampoc dona resposta als problemes plantejats i passa de puntetes pels motius argumentats per la Taula. Com a mostra de la tramitació superficial del Recurs es pot veure que, segons la Resolució emesa, la co-portaveu de la TA P va presentar el Recurs abans de rebre la notificació de l’aprovació de la tarifa, concretament un mes abans. 
 
Aquí el retall de la Resolució on es veu aquest aspecte amb l’errada d’un mes en la data de presentació del Recurs d’Alçada que va ser el 27 de juliol i no de juny:

 

La Resolució refusant el Recurs d’Alçada passa de puntetes sobre la manca de justificació suficient de les despeses presentades per AAT SL i es limita a fer un esment a una suposada ampliació de documentació quan només es varen aportar a la TAP RiV unes factures i uns conceptes sense concretar i després no va entrar en el fons de l’assumpte al·legant l’acceptació de les despeses per part del Ple municipal de 7 de març de 2022. 
 
Els dos punts de la Resolució on es pot observar aquesta referència confusa es poden veure en aquest retall:

La comunicació de la Comissió de Preus rebuda per la TAP aportava llistats i factures sense comprovació de la seva proporcionalitat imputada a Riells i Viabrea i així ho vàrem fer constar en les al·legacions i també en el Recurs d’Alçada, sense que hagin donat una resposta adient en cap moment.
 
En aquest enllaç es pot tornar a llegir el text sencer del Recurs d’Alçada:
 

Només reproduïm dos apartats importants als que ningú, fins ara, ha donat una resposta raonada:
 
Sobre la proporcionalitat, o no, de la plantilla imputada a tarifa:

 

Sobre les factures en les que es fonamenten les despeses del servei de Riells i Viabrea:

 

La Resolució del Departament de Territori es limita a fer esment a una suposada posada a disposició de la documentació sense tenir en compte el fons de l’assumpte que es resumeix en aquest apartat de l’informe de la Comissió de Preus en aprovar la tarifa: 
 

Així doncs proposem que es paralitzi l’aprovació definitiva i es faci una consulta pública sobre un tema tant importat com aquest per no hipotecar un futur equip de govern diferent que pugui sortir de les properes eleccions municipals, tenint en compte que l'equip del govern no disposa de la majoria de vots del municipi.
 
Si estàs d’acord en donar suport a aquesta possible consulta pública pots emplenar aquest formulari Suport a la Consulta Pública i difondre la informació.
 


 


edit

Vols contactar amb nosaltres?

Ens pots enviar un correu a: taula@aiguapublicaderiells.org o un WhatsApp al 657614286
Translate the content