Què és l'aigua pública?

Les paraules Aigua Pública són una manera d’anomenar un concepte que va encara molt més enllà d’aquestes dues paraules que, per sí soles, ja són ben importants. L’Aigua Pública equival al concepte de la gestió pública del servei municipal d’aigua potable, és a dir, l’Aigua Pública impedeix que hi hagi interessos econòmics privats en una cosa tan bàsica i essencial com és l’aigua potable que utilitzem cada dia a casa nostra.


Per tant, la Taula per l’Aigua Pública de Riells i Viabrea és la plataforma que defensa que el servei d’aigua potable al municipi sigui de gestió pública, i ho fa per impedir que els interessos privats facin que el servei sigui de pitjor qualitat i/o surti més car a la ciutadania. És molt senzill veure que si els beneficis que aconsegueix una empresa privada es fessin servir per millorar el servei públic, el servei tindria més recursos per funcionar correctament. I en el cas que el servei d’aigua potable ja funcionés correctament, els usuaris podrien deixar de pagar en els rebuts d’aigua la part que correspondria als beneficis de l’empresa privada.


Però el fonament del concepte d’Aigua Pública va més enllà inclús del tema econòmic i de funcionament del servei d’aigua potable perquè el veritable problema és que un bé tan preuat i tan necessari com l’aigua es mercantilitzi i pugui esdevenir un negoci... i, veient les grans companyies d’aigua, un negoci extremament lucratiu. Algú s’imagina havent de pagar a una empresa privada per l’aire que es respira? O per caminar pels carrers o pels camins públics? I hi ha molts altres exemples d’elements bàsics i essencials, tant com poder respirar o poder-se moure, que són equivalents al fet de poder disposar d’aigua potable per poder viure.


És per tot això que la Taula per l’Aigua Pública de Riells i Viabrea vol impulsar la gestió pública del servei municipal d’aigua potable al municipi per poder garantir que l’accés a l’aigua potable sigui el que correspon, i de la manera que correspon, per a tota la ciutadania del municipi i sense que estigui sota el control de les urpes dels interessos econòmics privats.


edit

Vols contactar amb nosaltres?

Ens pots enviar un correu a: taula@aiguapublicaderiells.org o un WhatsApp al 657614286
Translate the content