Qui som?

La Taula per l’Aigua Pública de Riells i Viabrea està formada per gent diversa que forma part de la ciutadania general i/o de l’activisme polític i social. Això fa que hi hagi gent que forma part d’estructures organitzades, com poden ser associacions o grups polítics, però que també hi hagi gent que hi participa a títol individual com a ciutadana. 


Tant el grup que forma la Taula per l’Aigua Pública de Riells i Viabrea com la gent que fins ara s’ha adherit al manifest en favor de tenir un servei realment públic de subministrament d’aigua potable al municipi de Riells i Viabrea pretenem impulsar des de la base un moviment social que la faci possible a través de les eines de participació i de fiscalització ciutadanes.


El servei d’aigua potable als municipis ha estat sempre caldo d’interessos privats i de potencials irregularitats, i a Riells i Viabrea això no n’és cap excepció. La Taula per l’Aigua Pública de Riells i Viabrea neix de les necessitats socials que hi hagi una gestió transparent del servei d’aigua potable que aporti llum allà on ara només hi ha foscor i aconseguir que els interessos privats que han estat controlant el servei d’aigua potable municipal durant dècades traspassin el control d’aquest servei públic essencial al poble, que és qui n’és el titular i qui n’és l’usuari final.


edit

Vols contactar amb nosaltres?

Ens pots enviar un correu a: taula@aiguapublicaderiells.org o un WhatsApp al 657614286
Translate the content